Các từ vựng liên quan đến Quy hoạch xây dựng (Dịch Tiếng Anh)

Tuesday, August 25, 2015
Tags:

1 comment:

  1. vocab này dịch word by word không đúng với từ chuyên ngành quy hoạch

    ReplyDelete